Bakalárska práca

Bakalárska práca

Po prijatí na vysokoškolské štúdium a po jej úspešnom absolvovaní nastáva čas na písanie bakalárskej práce. Študent si vyberie tému zo širokého výberu takú, ktorou si je istý, že ju dokáže spracovať. Bakalárska práca má odborný charakter. Je jednou z podmienok na ukončenie vysokoškolského štúdia prvého stupňa. Je odvodená od slova „baccalaureus“, čo v preklade znamená ovenčený vavrínom a v študentskom slovníku je pomerne často používaná aj ako „ bakalárka“.

Jej pôvod a začiatku môžeme už hľadať niekde v stredoveku. Keď v minulosti absolvent ukončil takéto štúdium mal základy gramatiky, logiky, filozofie. To sa zachovalo aj do dnešných čias. Poznáme ho aj ako“ bakalár“ a má svoj akademický titul, ktorý sa označuje skratkou Bc a píše sa pred menom úspešného absolventa.

Práca má prevažne  30 – 40 normostrán. Je rozdelená na teoretickú a praktickú časť, no v niektorých prípadoch praktická časť nie je súčasťou bakalárskej práce. Takáto práca neprináša nové a získané informácie o danom probléme, pretože sa neuskutočnil výskum alebo prieskum formou dotazníkov.

Takáto bakalárska práca je čisto iba teoretickou záležitosťou. Pri štúdiu humanitných odborov sa môžeme stretnúť s takouto bakalárskou prácou. Práca má študenta naučiť správne písať bakalársku prácu, ale hlavným dôvodom je to, že si zopakuje všetko čo sa naučil počas štúdia a má byť akýmsi kľúčom k nadobúdaniu nových a ďalších vedomostí. Praktická časť bakalárskej práce by mala nadväzovať na teoretickú časť. Je obsah tvoria dotazníky, výskumy, výpočty. Tie sú následne zobrazované vo forme tabuliek a grafov a do tzv. hypotéz.

V závere bakalárskej práce, študent oboznámi s doporučeným pre prax a možnosti pre ďalšie využite poznatkov, ktoré opisuje vo svojej práci a ktoré získal svojím výskumom či  dotazníkmi. Práca sa píše pod vedením školiteľa, ktorí prevažne navrhol aj danú tému.  školiteľ sa snaží počas písania bakalárskej práce študenta usmerňovať a tak ho navádzať na správny smer.  Výsledkom takejto spolupráce je napísaná bakalárska práca a následne môže byť obhájená pre komisiou. Obhajobou bakalárskej práce a úspešným vykonaním ďalších súčastí štátnej skúšky sa absolventom 1. stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium) udeľuje akademický titul bakalár, skrátene Bc.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *